Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy/Miasta .

Konsultacja trwa
od 22.04.2021 do 28.04.2022

Cel konsultacji

Celem sporządzonej konsultacji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promocję pojazdów elektrycznych, dbanie o potrzeby mieszkańców oraz rozwój miasta dzięki nowoczesnym technologiom.

Przedmiot konsultacji

Promocja pojazdów elektrycznych

Kto może wziąć udział?

Każdy mieszkaniec Gminy

Opis konsultacji

Pozwól nam poznać swoje zdanie w bardzo ważnej kwestii dzisiejszych czasów - ekologii, byciu "bio". A dokładniej - elektromobilności. Zmiana preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców (danej Gminy czy Miasta) przyniesie ogromne korzyści, choćby w postaci poprawy stanu środowiska, jakości ich życia i zdrowia.


Rozwiązaniom usprawniającym komunikację zbiorową i poprawę organizacji ruchu samochodowego w mieście, powinno towarzyszyć wykorzystanie elementów Smart City (rozbudowa dynamicznej informacji pasażerskiej, informacja o miejscach parkingowych, fotowoltaika w infrastrukturze przystanków autobusowych itp.).
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja z sektora komunalno-bytowego, z działalności przemysłowej, a także emisja komunikacyjna.

Znaczny wzrost emisji obserwowany jest w okresach niskiej temperatury powietrza, ze względu naintensywną eksploatację pieców grzewczych w gospodarstwach domowych, które są głównym emitentem zanieczyszczeń spośród tak zwanej „niskiej emisji”, czyli zachodzącej na wysokości mniejszej niż 40 mettrów n.p.t. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja z sektora komunalno-bytowego, z działalności przemysłowej, a także emisja komunikacyjna.

Znaczny wzrost emisji obserwowany jest w okresach niskiej temperatury powietrza, ze względu naintensywną eksploatację pieców grzewczych w gospodarstwach domowych, które są głównym emitentem zanieczyszczeń spośród tak zwanej „niskiej emisji”, czyli zachodzącej na wysokości mniejszej niż 40 mettrów n.p.t.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja z sektora komunalno-bytowego, z działalności przemysłowej, a także emisja komunikacyjna.

Znaczny wzrost emisji obserwowany jest w okresach niskiej temperatury powietrza, ze względu naintensywną eksploatację pieców grzewczych w gospodarstwach domowych, które są głównym emitentem zanieczyszczeń spośród tak zwanej „niskiej emisji”, czyli zachodzącej na wysokości mniejszej niż 40 mettrów n.p.t. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja z sektora komunalno-bytowego, z działalności przemysłowej, a także emisja komunikacyjna.

Znaczny wzrost emisji obserwowany jest w okresach niskiej temperatury powietrza, ze względu naintensywną eksploatację pieców grzewczych w gospodarstwach domowych, które są głównym emitentem zanieczyszczeń spośród tak zwanej „niskiej emisji”, czyli zachodzącej na wysokości mniejszej niż 40 mettrów n.p.t.

 

Załączniki

Konsultacja trwa
od 22.04.2021 do 28.04.2022


Decydujmy razem! Chcemy poznać Twoje zdanie! Przejdź do ankiety

Planowane spotkania w ramach konsultacji

27 kwietnia 2021

Spotkanie z mieszkańcami

Mieszkańcy będą mieli okazję wypowiedzieć się na ten temat podczas spotkania,

Miejsce:

Urząd Gminy

Konsultacja trwa
od 22.04.2021
do 28.04.2022


Miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz!
Nie zwlekaj - podziel się opinią!

Wypełnij ankietę

Pomóż w promocji
konsultacji!

Pobierz plakat


Nie przegap spotkania
w ramach konsultacji.


Podziel się
Przejdź do ankiety