Konsultacje społeczne Twojej Gminy

Stan istniejący oraz perspektywy rozwoju Gminy/Miasta ... (nazwa)

Zależy nam, aby każdy mieszkaniec skorzystał z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy, służące całej społeczności. Chcemy decydować wspólnie. Chcemy wspólnego dobra nas wszystkich. Chcemy być obecni w życiu swojej miejscowości.

Chcemy, żeby rozwój naszego miasta/naszej gminy, był naszym wspólnym dziełem!